JULIUS (A)

JULIUS (A)

Pszenica ozima JULIUS – jakościowa A

Wysokie i wierne plonowanie!

CECHY ODMIANY:

  • bardzo dobra zimotrwałość – zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012
  • możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju
  • możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych
  • wysokie i wierne plonowanie
  • bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E – elitarna
  • elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

Więcej informacji? Pobierz ulotkę: