AVOKADO

AVOKADO

Pszenżyto ozime AVOKADO

 

 


Król słabych gleb!

CECHY ODMIANY:

  • ••• najnowsza odmiana pszenżyta hodowli DANKO o tradycyjnej długości słomy
  • szczególnie zalecana do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych
  • wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju
  • posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosa i septoriozę plew
  • ziarno posiada wysoką liczbę opadania

Więcej informacji? Pobierz ulotkę: