VARIUS (A)

VARIUS (A)

Pszenica jara VARIUS (A)

Plonowanie na MAXA!

CECHY ODMIANY:

••• najplenniejsza pszenica jara w badaniach rejestrowych (średnia 2014-2015 wg. COBORU)
••• wczesna dojrzałość i odporność na wyleganie
••• bardzo wysoka tolerancja na mączniaka i rdzę brunatną oraz żółtą
••• wysoka liczba opadania
••• wysoka odporność na mączniaka