KUCYK

KUCYK

Jęczmień jary paszowy KUCYK

Lider gleb słabych!

CECHY ODMIANY:

••• odmiana typowo pastewna, o wysokiej zawartości białka i o bardzo dobrej strawności. doskonały komponent do mieszanek paszowych dla trzody chlewnej
••• wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w technologii średnio intensywnej
••• najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych
••• szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych. Toleruje okresowe niedobory wody
••• grube ziarno o wysokiej gęstości
••• odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych
••• bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo)
••• dobra odporność na wyleganie