ORINOKO

ORINOKO

Pszenżyto ozime ORINOKO

 

 

Plon, zdrowotność, odporność na porastanie!

CECHY ODMIANY:

  • najnowsza, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku
  • przeznaczona do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej
  • charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła
  • bardzo dobra zimotrwałość – 6,0
  • odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie
  • wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie
  • ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu
  • duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu

Więcej informacji? Pobierz ulotkę: