JAMES

JAMES

Groch ozimy JAMES

Alternatywa w uprawie grochu!

CECHY ODMIANY:

••• wysoki i stabilny poziom plonowania
••• wysoka zawartość i plon białka
••• doskonały jako pasza lub na cele bioenergetyczne

JAMES jako groch ozimy znakomicie wykorzystuje zgromadzoną w glebie wodę pozimową. Ogranicza to straty plonu spowodowane wiosennymi suszami i pozwala na przyspieszenie terminu zbioru (porównywalny do jęczmieni ozimych).
Sprawdza się w uprawie na glebach słabszych, przepuszczalnych.

Gęstość wysiewu
Wczesny siew: 65-90 nasion/m²
Optymalny: 90-100 nasion/m²
Późny siew: 100-120 nasion/m² – gleby wapienne
Głębokość siewu
Lekkie gleby: 6 cm, Ciężkie gleby: 4 cm
Ochrona roślin
Przed siewem zaleca się zastosowanie zaprawy fungicydowej (np.: zawierającej tiuram) oraz bieżącą kontrolę pojawu szkodników (np.: Oprzędzika pregowanego i Wciornastków). Zastosowanie zaprawy fungicydowej polepsza zdrowotność roślin w okresie wczesnowiosennym.

Więcej informacji? Pobierz ulotkę: