Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

informujemy, że:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r., (OZU 2018 poz. 1000) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Wronkowski Anna Wronkowska
  z siedzibą w Budzowie 53, 57-215 Srebrna Góra, tel. 503497795.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Wronkowski Anna Wronkowska
  w szczególności:
  • w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO).
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy Wronkowski (na podstawie art. 6.ust. l lit. f RODO) w celu realizacji umów, oraz obowiązków organizatora wydarzeń prezentacji, targów, imprez polowych, konkursów itp.
 4. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania lub wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych, a jeżeli i okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym na podstawie oddzielnych umów powierzenia przy zachowaniu wymaganych prawem środków ochrony.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. l lit. f RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu u wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pana/Pani sytuacją.
 9. Ponadto przysługuje Pani/Panu, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią, prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Prawa wymienione w pkt. 7-9 powyżej (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można zrealizować m.in. poprzez kontakt z biurem firmy Wronkowski Anna Wronkowska Budzów 53, 57-215 Srebrna Góra tel. 606744748.

NEWSLETTER

Już teraz zapisz się do Newslettera WRONKOWSKI i otrzymuj najświeższe informacje na bieżąco.
ZAPISZ SIĘ