Zaprawianie materiału siewnego kukurydzy kluczem do sukcesu

Kukurydzy obok chwastów zagrażają także choroby i szkodniki. W trakcie swojego rozwoju roślina ta ma kilka krytycznych okresów, w trakcie których pojawienie się organizmów szkodliwych może istotnie zredukować wysokość oraz jakość plonu. Początek wegetacji jest jednym z nich. Na etapie kiełkującego ziarna, wschodów oraz rozwijania pierwszych kilku liści, kukurydza z powodu swoich niewielkich rozmiarów jest bardzo wrażliwa na uszkodzenie, a nawet zniszczenie!

Wiosna w ostatnich latach potrafi zaskoczyć pogodą, która spowalnia kiełkowanie i wschody roślin. Gdy rozwój kukurydzy jest ograniczony, to może być ona podatniejsza na porażenie przez patogeny występujące w glebie, na resztkach pożniwnych bądź które są przenoszone na materiale siewnym. Przykładem takich chorób są choćby: zgorzel siewek, głownia guzowata, czy też głownia pyląca kukurydzy. Do infekcji roślin najczęściej dochodzi tuż po siewach i na pierwszych etapach rozwoju roślin.

Na coraz większej liczbie plantacji w kraju problemem stają się także szkodniki glebowe m.in. drutowce, pędraki, rolnice, śmietka kiełkówka, czy też larwy stonki kukurydzianej. Im również sprzyja spowolniony wzrost roślin.

Ostatnio, szczególnie dają się we znaki drutowce, głównie na plantacjach prowadzonych w monokulturze oraz założonych po zaoraniu trwałych użytków zielonych, które prowadzą do spadku obsady roślin. Na monokulturach coraz większym zagrożeniem jest też stonka kukurydziana, której larwy żerując na korzeniach prowadzą do wylegania roślin, co poważnie utrudnia później zbiór plonu.

Z uwagi na to, że pojaw niektórych wczesnowiosennych chorób i szkodników może stanowić zagrożenie dla późniejszej wysokości oraz jakości plonów kukurydzy, stąd tak mocny nacisk w integrowanej ochronie roślin położony jest na dobór do uprawy odmian mniej podatnych na choroby i szkodniki, na stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego wolnego od patogenów, pochodzącego ze sprawdzonego źródła, wolnego od mikrouszkodzeń okryw owocowo-nasiennych, który dodatkowo jest starannie pokryty dedykowaną zaprawą grzybobójczą przeciwko wczesnowiosennym chorobom oraz zaprawą insektycydową jeżeli jest potrzebna (jako dodatkowa powłoka naniesiona na fungicyd).

Zapewnienie takiego materiału siewnego i sposobu przygotowania nasion możliwe jest tylko w nielicznych firmach. W Wronkowski Anna Wronkowska jest to standard.

kukurydza zaprawianie

Zaprawy nasienne z punktu widzenia ochrony środowiska dobrze wpisują się w koncepcję integrowanej ochrony roślin. Substancja czynna jest tu precyzyjnie odmierzona za pomocą profesjonalnych zaprawiarek np. zaprawiarki porcjowej Cimbria przy zastosowaniu podajników taśmowych i skupiona na ściśle określonej powierzchni tj. okrywie ziarniaka, przez co spektrum oddziaływania zapraw na środowisko jest mniejsze niż w przypadku innych środków ochrony roślin.

Bardzo ważne jest również i to, że wszystkie dostępne na rynku zaprawy przeznaczone do ochrony kukurydzy mają formulację FS (płynny koncentrat), dzięki której preparat lepiej rozprowadza się na powierzchni ziarniaka, nie pyli i jest bardziej wytrzymały na wymywanie.

O ile w ostatnich latach na rynku nie brakowało zapraw grzybobójczych dla kukurydzy, tak ogromnym problemem był brak preparatów owadobójczych przeznaczonych do zwalczania drutowców i larw stronki kukurydzianej.

Od 2020 roku sytuacja uległa poprawie, gdyż została do tego celu zarejestrowana zaprawa nasienna Force 20 CS zawierająca teflutrynę. Wronkowski Anna Wronkowska jako jedna z pierwszych firm w Polsce przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa i jakości firmy Syngenta w zakresie zaprawiania nasion kukurydzy tym insektycydem.

Dysponując zaprawiarką Cimbria, podajnikami taśmowymi, które zapobiegają powstawaniu mikropęknięć na okrywach owocowo-nasiennych miękkich ziarniaków kukurydzy mamy gwarancję, że nasiona od Wronkowskiego są najwyższej jakości.

odmiany kukurydzy na kiszonkę

Decydując się na zaprawianie materiału siewnego fungicydem i dodatkowo insektycydem należy mieć na uwadze, że zaprawy nie są dostępne w handlu detalicznym. Odpowiednie preparaty rozprowadzają i nanoszą je profesjonalnym sprzętem na materiał siewny wyspecjalizowane firmy, w tym Wronkowski.

Kolejnym ważnym aspektem jest krótki czas od zaprawienia/doprawienia materiału siewnego kukurydzy do czasu siewów. W takich okolicznościach występuje najwyższa efektywność i skuteczność zaprawy, a właśnie firma Wronkowski to oferuje. Materiał siewny musi być zaprawiony krótko przed siewem a nie być magazynowany latami, dlatego decydując się na nasiona spod Srebrnej Góry masz gwarancję najwyższej jakości i efektywności.

Obok kukurydzy, równie ważne jest dobranie do siewu jak najlepszych odmian zbóż jarych, w tym odpowiednie przygotowanie ich siewu, zwłaszcza w kontekście zabezpieczenia roślin przed patogenami glebowymi za pomocą dedykowanych zapraw grzybobójczych.

Dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. nadzw.

NEWSLETTER

Już teraz zapisz się do Newslettera WRONKOWSKI i otrzymuj najświeższe informacje na bieżąco.
ZAPISZ SIĘ